• at-solid
  
 • v认证管理
  
 • 解锁
  
 • 
 • c1-空状态
  
 • 倒三角
  
 • 上-三角
  
 • 下-三角
  
 • 回复
  
 • 切换
  
 • 铃铛
  
 • time
  
 • play
  
 • stop
  
 • 说的话2
  
 • 上下
  
 • 更多
  
 • 实名认证
  
 • money
  
 • 实心地球
  
 • 微笑
  
 • 减少减去减号
  
 • 表情
  
 • 星途学堂-投票
  
 • icon_提问
  
 • post-it
  
 • 文件夹
  
 • 图片
  
 • 视频
  
 • topic2
  
 • 圈子
  
 • 喇叭
  
 • 下载
  
 • download
  
 • info
  
 • 太阳_sun61
  
 • 钻石
  
 • 夜晚月亮
  
 • task-line
  
 • 微信-推广吸粉
  
 • paypal
  
 • 
 • 
 • 评论
  
 • 心 爱心
  
 • 邀请
  
 • 粉丝
  
 • 邀请码
  
 • 付费
  
 • 快讯
  
 • 趋势-上涨
  
 • 趋势-下跌
  
 • link
  
 • email
  
 • 引号
  
 • 引号
  
 • 视频页-玫瑰花
  
 • 闪电
  
 • 圆_circle94
  
 • 客服
  
 • 展开
  
 • 问题
  
 • 对勾
  
 • Tag, label, e-commerce
  
 • 地址
  
 • 邮箱
  
 • 21优惠劵-线性
  
 • 微笑
  
 • 箭头
  
 • 我的购物车
  
 • 付款成功账单
  
 • 结算3
  
 • 权限
  
 • hot
  
 • star-empty
  
 • 购物车
  
 • message
  
 • ic_totop
  
 • 二维码
  
 • 认证
  
 • 签到-考勤打卡
  
 • 
 • 关注
  
 • tag2
  
 • 菜单
  
 • web__关于我们
  
 • 文章收藏
  
 • home
  
 • 不喜欢
  
 • 箭头
  
 • top
  
 • 筛选
  
 • 公众号
  
 • 实名认证
  
 • 费用分析
  
 • 设置
  
 • 错误
  
 • 
 • 卡密
  
 • gift_2e
  
 • vip
  
 • 提示
  
 • 错误
  
 • 
 • 
 • 咖啡 等待
  
 • 微信支付
  
 • 支付宝
  
 • 
 • 写作
  
 • code
  
 • 购物车满
  
 • 消息
  
 • top
  
 • play
  
 • 对钩
  
 • 自定义
  
 • 积分
  
 • 气泡图
  
 • 实验
  
 • 文章
  
 • 收藏
  
 • external-link-outline
  
 • photo
  
 • user
  
 • 置顶
  
 • 图片
  
 • smile
  
 • face
  
 • 
 • 
 • 飞机
  
 • share
  
 • 
 • 点赞
  
 • 开锁
  
 • 
 • stop
  
 • play
  
 • 箭头
  
 • 喇叭
  
 • 资源 22
  
 • 减号
  
 • 
 • 创作中心_添加标签_14
  
 • 资源 32
  
 • eye
  
 • 评论
  
 • love
  
 • time
  
 • 退出
  
 • 私信
  
 • 后台系统
  
 • 设置
  
 • 认证
  
 • 120收支明细、财富、红包、余额
  
 • gift
  
 • 帮 助
  
 • 眼睛 (2)
  
 • 眼睛_显示_o
  
 • 微博
  
 • QQ
  
 • 微信
  
 • 删除/数字面板编辑态
  
 • 箭头_右
  
 • more
  
 • 箭头
  
 • search
  
 • 购物袋
  
 • more
  

Unicode 引用


Unicode 是字体在网页端最原始的应用方式,特点是:

 • 兼容性最好,支持 IE6+,及所有现代浏览器。
 • 支持按字体的方式去动态调整图标大小,颜色等等。
 • 但是因为是字体,所以不支持多色。只能使用平台里单色的图标,就算项目里有多色图标也会自动去色。

注意:新版 iconfont 支持多色图标,这些多色图标在 Unicode 模式下将不能使用,如果有需求建议使用symbol 的引用方式

Unicode 使用步骤如下:

第一步:拷贝项目下面生成的 @font-face

@font-face {
 font-family: 'b2font';
 src: url('iconfont.eot');
 src: url('iconfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
   url('iconfont.woff2') format('woff2'),
   url('iconfont.woff') format('woff'),
   url('iconfont.ttf') format('truetype'),
   url('iconfont.svg#b2font') format('svg');
}

第二步:定义使用 iconfont 的样式

.b2font {
 font-family: "b2font" !important;
 font-size: 16px;
 font-style: normal;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

第三步:挑选相应图标并获取字体编码,应用于页面

<span class="b2font">&#x33;</span>

"b2font" 是你项目下的 font-family。可以通过编辑项目查看,默认是 "iconfont"。

 • at-solid
  .b2-at-solid
 • v认证管理
  .b2-vrenzhengguanli
 • 解锁
  .b2-jiesuo
 • .b2-lock
 • c1-空状态
  .b2-c-kongzhuangtai
 • 倒三角
  .b2-daosanjiao
 • 上-三角
  .b2-top-s
 • 下-三角
  .b2-below-s
 • 回复
  .b2-huifu
 • 切换
  .b2-weibiaoti--
 • 铃铛
  .b2-lingdang
 • time
  .b2-time1
 • play
  .b2-play2
 • stop
  .b2-stop1
 • 说的话2
  .b2-tubiao108
 • 上下
  .b2-shangxia
 • 更多
  .b2-gengduo
 • 实名认证
  .b2-shimingrenzheng
 • money
  .b2-money
 • 实心地球
  .b2-shixindiqiu
 • 微笑
  .b2-weixiao-
 • 减少减去减号
  .b2-sub
 • 表情
  .b2-biaoqing
 • 星途学堂-投票
  .b2-toupiao
 • icon_提问
  .b2-icon_tiwen
 • post-it
  .b2-post-it
 • 文件夹
  .b2-wenjian
 • 图片
  .b2-tianchongxing-
 • 视频
  .b2-shipin
 • topic2
  .b2-topic
 • 圈子
  .b2-quanzi
 • 喇叭
  .b2-laba1
 • 下载
  .b2-Group-
 • download
  .b2-download
 • info
  .b2-info
 • 太阳_sun61
  .b2-taiyangsun61
 • 钻石
  .b2-zuanshi
 • 夜晚月亮
  .b2-lkingboyewanyueliang
 • task-line
  .b2-task-line
 • 微信-推广吸粉
  .b2-weixintuiguangxifen
 • paypal
  .b2-paypal
 • .b2-nv
 • .b2-nan
 • 评论
  .b2-pinglun1
 • 心 爱心
  .b2-xinaixin
 • 邀请
  .b2-xiazai
 • 粉丝
  .b2-fensi
 • 邀请码
  .b2-yaoqingma
 • 付费
  .b2-fufei
 • 快讯
  .b2-kuaixun
 • 趋势-上涨
  .b2-qushi-shangzhang
 • 趋势-下跌
  .b2-qushi-xiadie
 • link
  .b2-link
 • email
  .b2-email
 • 引号
  .b2-icon-copy
 • 引号
  .b2-icon-copy-copy
 • 视频页-玫瑰花
  .b2-shipinye-meiguihua
 • 闪电
  .b2-shandian
 • 圆_circle94
  .b2-yuancircle94
 • 客服
  .b2-kefu
 • 展开
  .b2-spread-line
 • 问题
  .b2-wenti
 • 对勾
  .b2-duigou
 • Tag, label, e-commerce
  .b2-tags
 • 地址
  .b2-dizhi
 • 邮箱
  .b2-youxiang
 • 21优惠劵-线性
  .b2-youhuijuan-xianxing
 • 微笑
  .b2-smile1
 • 箭头
  .b2-jiantou-copy-copy
 • 我的购物车
  .b2-wodegouwuche
 • 付款成功账单
  .b2-fukuanchenggongzhangdan
 • 结算3
  .b2-jiesuan
 • 权限
  .b2-quanxian
 • hot
  .b2-hot
 • star-empty
  .b2-starempty
 • 购物车
  .b2-gouwuche
 • message
  .b2-message
 • ic_totop
  .b2-ictotop
 • 二维码
  .b2-erweima
 • 认证
  .b2-auth
 • 签到-考勤打卡
  .b2-qiandao-kaoqindaqia
 • .b2-gou1
 • 关注
  .b2-guanzhu
 • tag2
  .b2-tag2
 • 菜单
  .b2-menu
 • web__关于我们
  .b2-wode
 • 文章收藏
  .b2-zhuanti
 • home
  .b2-home
 • 不喜欢
  .b2-buxihuan
 • 箭头
  .b2-jiantou
 • top
  .b2-top1
 • 筛选
  .b2-shaixuan
 • 公众号
  .b2-gongzhonghao
 • 实名认证
  .b2-cedaohang-kehuguanli
 • 费用分析
  .b2-feiyongduoweifenxi
 • 设置
  .b2-shezhi1
 • 错误
  .b2-cuowu1
 • .b2-dui
 • 卡密
  .b2-qiami
 • gift_2e
  .b2-gift2e
 • vip
  .b2-vip
 • 提示
  .b2-icon
 • 错误
  .b2-cuowu
 • .b2-xiao
 • .b2-ku1
 • 咖啡 等待
  .b2-waiting
 • 微信支付
  .b2-pay-weixin
 • 支付宝
  .b2-pay-zhifubao
 • .b2-tang
 • 写作
  .b2-write
 • code
  .b2-code
 • 购物车满
  .b2-gouwucheman
 • 消息
  .b2-xiaoxi
 • top
  .b2-top
 • play
  .b2-play1
 • 对钩
  .b2-29
 • 自定义
  .b2-zidingyi
 • 积分
  .b2-jifen
 • 气泡图
  .b2-iocnqipaotu
 • 实验
  .b2-shiyan
 • 文章
  .b2-wenzhang
 • 收藏
  .b2-shoucang
 • external-link-outline
  .b2-link-to
 • photo
  .b2-photo
 • user
  .b2-user
 • 置顶
  .b2-zhiding
 • 图片
  .b2-tupian
 • smile
  .b2-smile
 • face
  .b2-face
 • .b2-cai2
 • .b2-zan2
 • 飞机
  .b2-feiji
 • share
  .b2-share
 • .b2-cai
 • 点赞
  .b2-zan
 • 开锁
  .b2-kaisuo
 • .b2-suo
 • stop
  .b2-stop
 • play
  .b2-play
 • 箭头
  .b2-arrow
 • 喇叭
  .b2-laba
 • 资源 22
  .b2-xiexian
 • 减号
  .b2-jian
 • .b2-jia
 • 创作中心_添加标签_14
  .b2-add
 • 资源 32
  .b2-page-empty
 • eye
  .b2-eye
 • 评论
  .b2-pinglun
 • love
  .b2-love
 • time
  .b2-time
 • 退出
  .b2-tuichu
 • 私信
  .b2-xingzhuangcopy
 • 后台系统
  .b2-houtai
 • 设置
  .b2-shezhi
 • 认证
  .b2-renzheng
 • 120收支明细、财富、红包、余额
  .b2-caifu
 • gift
  .b2-gift
 • 帮 助
  .b2-help
 • 眼睛 (2)
  .b2-eye-close
 • 眼睛_显示_o
  .b2-eye-open
 • 微博
  .b2-weibo
 • QQ
  .b2-qq
 • 微信
  .b2-weixin
 • 删除/数字面板编辑态
  .b2-close
 • 箭头_右
  .b2-jt-down
 • more
  .b2-jt-block-down
 • 箭头
  .b2-jt-right
 • search
  .b2-search
 • 购物袋
  .b2-cart
 • more
  .b2-more

font-class 引用


font-class 是 Unicode 使用方式的一种变种,主要是解决 Unicode 书写不直观,语意不明确的问题。

与 Unicode 使用方式相比,具有如下特点:

 • 兼容性良好,支持 IE8+,及所有现代浏览器。
 • 相比于 Unicode 语意明确,书写更直观。可以很容易分辨这个 icon 是什么。
 • 因为使用 class 来定义图标,所以当要替换图标时,只需要修改 class 里面的 Unicode 引用。
 • 不过因为本质上还是使用的字体,所以多色图标还是不支持的。

使用步骤如下:

第一步:引入项目下面生成的 fontclass 代码:

<link rel="stylesheet" href="./iconfont.css">

第二步:挑选相应图标并获取类名,应用于页面:

<span class="b2font b2-xxx"></span>

" b2font" 是你项目下的 font-family。可以通过编辑项目查看,默认是 "iconfont"。

 • at-solid
  #b2-at-solid
 • v认证管理
  #b2-vrenzhengguanli
 • 解锁
  #b2-jiesuo
 • #b2-lock
 • c1-空状态
  #b2-c-kongzhuangtai
 • 倒三角
  #b2-daosanjiao
 • 上-三角
  #b2-top-s
 • 下-三角
  #b2-below-s
 • 回复
  #b2-huifu
 • 切换
  #b2-weibiaoti--
 • 铃铛
  #b2-lingdang
 • time
  #b2-time1
 • play
  #b2-play2
 • stop
  #b2-stop1
 • 说的话2
  #b2-tubiao108
 • 上下
  #b2-shangxia
 • 更多
  #b2-gengduo
 • 实名认证
  #b2-shimingrenzheng
 • money
  #b2-money
 • 实心地球
  #b2-shixindiqiu
 • 微笑
  #b2-weixiao-
 • 减少减去减号
  #b2-sub
 • 表情
  #b2-biaoqing
 • 星途学堂-投票
  #b2-toupiao
 • icon_提问
  #b2-icon_tiwen
 • post-it
  #b2-post-it
 • 文件夹
  #b2-wenjian
 • 图片
  #b2-tianchongxing-
 • 视频
  #b2-shipin
 • topic2
  #b2-topic
 • 圈子
  #b2-quanzi
 • 喇叭
  #b2-laba1
 • 下载
  #b2-Group-
 • download
  #b2-download
 • info
  #b2-info
 • 太阳_sun61
  #b2-taiyangsun61
 • 钻石
  #b2-zuanshi
 • 夜晚月亮
  #b2-lkingboyewanyueliang
 • task-line
  #b2-task-line
 • 微信-推广吸粉
  #b2-weixintuiguangxifen
 • paypal
  #b2-paypal
 • #b2-nv
 • #b2-nan
 • 评论
  #b2-pinglun1
 • 心 爱心
  #b2-xinaixin
 • 邀请
  #b2-xiazai
 • 粉丝
  #b2-fensi
 • 邀请码
  #b2-yaoqingma
 • 付费
  #b2-fufei
 • 快讯
  #b2-kuaixun
 • 趋势-上涨
  #b2-qushi-shangzhang
 • 趋势-下跌
  #b2-qushi-xiadie
 • link
  #b2-link
 • email
  #b2-email
 • 引号
  #b2-icon-copy
 • 引号
  #b2-icon-copy-copy
 • 视频页-玫瑰花
  #b2-shipinye-meiguihua
 • 闪电
  #b2-shandian
 • 圆_circle94
  #b2-yuancircle94
 • 客服
  #b2-kefu
 • 展开
  #b2-spread-line
 • 问题
  #b2-wenti
 • 对勾
  #b2-duigou
 • Tag, label, e-commerce
  #b2-tags
 • 地址
  #b2-dizhi
 • 邮箱
  #b2-youxiang
 • 21优惠劵-线性
  #b2-youhuijuan-xianxing
 • 微笑
  #b2-smile1
 • 箭头
  #b2-jiantou-copy-copy
 • 我的购物车
  #b2-wodegouwuche
 • 付款成功账单
  #b2-fukuanchenggongzhangdan
 • 结算3
  #b2-jiesuan
 • 权限
  #b2-quanxian
 • hot
  #b2-hot
 • star-empty
  #b2-starempty
 • 购物车
  #b2-gouwuche
 • message
  #b2-message
 • ic_totop
  #b2-ictotop
 • 二维码
  #b2-erweima
 • 认证
  #b2-auth
 • 签到-考勤打卡
  #b2-qiandao-kaoqindaqia
 • #b2-gou1
 • 关注
  #b2-guanzhu
 • tag2
  #b2-tag2
 • 菜单
  #b2-menu
 • web__关于我们
  #b2-wode
 • 文章收藏
  #b2-zhuanti
 • home
  #b2-home
 • 不喜欢
  #b2-buxihuan
 • 箭头
  #b2-jiantou
 • top
  #b2-top1
 • 筛选
  #b2-shaixuan
 • 公众号
  #b2-gongzhonghao
 • 实名认证
  #b2-cedaohang-kehuguanli
 • 费用分析
  #b2-feiyongduoweifenxi
 • 设置
  #b2-shezhi1
 • 错误
  #b2-cuowu1
 • #b2-dui
 • 卡密
  #b2-qiami
 • gift_2e
  #b2-gift2e
 • vip
  #b2-vip
 • 提示
  #b2-icon
 • 错误
  #b2-cuowu
 • #b2-xiao
 • #b2-ku1
 • 咖啡 等待
  #b2-waiting
 • 微信支付
  #b2-pay-weixin
 • 支付宝
  #b2-pay-zhifubao
 • #b2-tang
 • 写作
  #b2-write
 • code
  #b2-code
 • 购物车满
  #b2-gouwucheman
 • 消息
  #b2-xiaoxi
 • top
  #b2-top
 • play
  #b2-play1
 • 对钩
  #b2-29
 • 自定义
  #b2-zidingyi
 • 积分
  #b2-jifen
 • 气泡图
  #b2-iocnqipaotu
 • 实验
  #b2-shiyan
 • 文章
  #b2-wenzhang
 • 收藏
  #b2-shoucang
 • external-link-outline
  #b2-link-to
 • photo
  #b2-photo
 • user
  #b2-user
 • 置顶
  #b2-zhiding
 • 图片
  #b2-tupian
 • smile
  #b2-smile
 • face
  #b2-face
 • #b2-cai2
 • #b2-zan2
 • 飞机
  #b2-feiji
 • share
  #b2-share
 • #b2-cai
 • 点赞
  #b2-zan
 • 开锁
  #b2-kaisuo
 • #b2-suo
 • stop
  #b2-stop
 • play
  #b2-play
 • 箭头
  #b2-arrow
 • 喇叭
  #b2-laba
 • 资源 22
  #b2-xiexian
 • 减号
  #b2-jian
 • #b2-jia
 • 创作中心_添加标签_14
  #b2-add
 • 资源 32
  #b2-page-empty
 • eye
  #b2-eye
 • 评论
  #b2-pinglun
 • love
  #b2-love
 • time
  #b2-time
 • 退出
  #b2-tuichu
 • 私信
  #b2-xingzhuangcopy
 • 后台系统
  #b2-houtai
 • 设置
  #b2-shezhi
 • 认证
  #b2-renzheng
 • 120收支明细、财富、红包、余额
  #b2-caifu
 • gift
  #b2-gift
 • 帮 助
  #b2-help
 • 眼睛 (2)
  #b2-eye-close
 • 眼睛_显示_o
  #b2-eye-open
 • 微博
  #b2-weibo
 • QQ
  #b2-qq
 • 微信
  #b2-weixin
 • 删除/数字面板编辑态
  #b2-close
 • 箭头_右
  #b2-jt-down
 • more
  #b2-jt-block-down
 • 箭头
  #b2-jt-right
 • search
  #b2-search
 • 购物袋
  #b2-cart
 • more
  #b2-more

Symbol 引用


这是一种全新的使用方式,应该说这才是未来的主流,也是平台目前推荐的用法。相关介绍可以参考这篇文章 这种用法其实是做了一个 SVG 的集合,与另外两种相比具有如下特点:

 • 支持多色图标了,不再受单色限制。
 • 通过一些技巧,支持像字体那样,通过 font-size, color 来调整样式。
 • 兼容性较差,支持 IE9+,及现代浏览器。
 • 浏览器渲染 SVG 的性能一般,还不如 png。

使用步骤如下:

第一步:引入项目下面生成的 symbol 代码:

<script src="./iconfont.js"></script>

第二步:加入通用 CSS 代码(引入一次就行):

<style>
.icon {
 width: 1em;
 height: 1em;
 vertical-align: -0.15em;
 fill: currentColor;
 overflow: hidden;
}
</style>

第三步:挑选相应图标并获取类名,应用于页面:

<svg class="icon" aria-hidden="true">
 <use xlink:href="#icon-xxx"></use>
</svg>